Dreptul de a fi uitat

fotocredit: blog.hotspotshield.com

Unul din cele mai disputate drepturi pe care le avem este „dreptul de a fi uitat”.

În articolul 17 (1) ni se indică situațiile în care putem beneficia de acest drept:

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
b) persoana vizată îşi retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea […..] şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;
c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul […..];
d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale […];
f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1)

Când poate o organizație să refuze cererile de ștergere?  Excepțiile sunt definite în 17(3).

a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
b) pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului [..]
c) din motive de interes public în domeniul sănătății publice […]
d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice […]; sau
e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instantă.

Mai pe înțelesul tuturor, cum poate fi interpretat acest articol a fost ilustrat genial de J. Carrillo (PhD, CISSP, CIPP) în fotografiile de mai jos:

În această ipostază putem beneficia de dreptul de a fi uitat.
fotocredit J Carrillo În această ipostază NU putem beneficia de dreptul de a fi uitat.

Când nu se mai aplică acest drept ? Când avem o întârziere la plata unei rate la bancă, iar aceasta raportează către Biroul de Credit acest lucru. Sunt o grămadă de agenții care susțin că te vor ajuta cu ștergerea înregistrărilor din biroul de credit. Bineînțeles că acest lucru este posibil, numai că ce obțin aceste societăți este respectarea unui alt drept al tău: acela de rectificare a datelor cu caracter personal. Cu alte cuvinte, ei te ajută dacă banca a uitat să rectifice istoricul tău sau acesta nu a fost actualizat corespunzător. Ei nu pot face nimic împotriva raportărilor corect făcute. Ghici ce: același lucru îl poți obține și tu, urmând pașii indicați chiar pe site-ul Biroului de Credit.

PS: agențiile mai „serioase” spun că de fapt ei nu prea te pot ajuta, dar undeva în josul paginii, scris mic. Iar dacă nu te pot ajuta cu ștergerea din Biroul de Credit, te ajută cu un împrumut „ieftin” de la o societate care nu ține cont de situația ta.